Næringsparker og næringsforeninger

Verdal Industripark

Verdal Industripark er en samling av næringsaktører med tilknytning til Ørin Industriområde og omfatter over 195 bedrifter, 3000 ansatte og med en total omsetning på 8 mrd. kr. 

VIP Digital - Verdal Industripark

Kreative næringer - Tindved kulturhage

Tindved Kulturhage utvikler kreative bedrifter innen kunst, kultur, opplevelsesnæring og andre former for kreativ virksomhet i Trøndelag. Tindved har lokaler i Verdal (Brikken), Levanger (Filmfabrikken) og Inderøy (Spiren). Ta kontakt for en uforpliktende samtale hvis du ønsker å starte opp eller driver næring i kreative næringer:

 Tindved

Innherred Næringsforening

Innherred Nærginsforening er resultatet av en grundig og god prosess i Verdal Næringsforum og Næringsforeningen i Levanger hvor resultatet ble å slå sammen organisasjonene og danne Innherred Næringsforening.

Innherred Næringsforening samler næringslivet på Innherred til en sterk regional aktør som vil bidra til å skape og utvikle et sterkt næringsliv i regionen. Medlemsorganisasjonen legger til rette for kontakt mellom kommunen, andre offentlige myndigheter og næringslivet. (link til hjemmeside)

Som ny næringsforening vil vi ser mer av veien som stakes ut av et nytt styre og en samlet organisasjon etter hvert som foreningen har fått satt seg, men kommunen har store forventninger til hva foreningen kan utrette.

Innherred Næringsforening på Facebook

Industrinavet i Trøndelag

Verdal kommune deltar i Industrinavet i Trøndelag som er et sterkt partnerskap med næringsklynga på Industriområdet på Verdal som kjerne og et forpliktende samarbeid med FoU-miljøer, Utdanningsinstitusjoner, lokale og regionale myndigheter og andre støttespillere.

Industrinavet