Bevillingsavgift - skjema

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. 

Bevillingshaver plikter å melde inn faktisk omsatt mengde alkohol i året som har gått, og forventet omsatt mengde alkohol det kommende året, jfr. alkoholforskriften kapittel 6. Basert på innmeldt tall fastsettes et gebyr for hver enkelt bevilling. Satsene for bevillingsgebyret finnes i alkoholforskriften og disse satsene justeres årlig. 

Kommunen foretar en etterberegning/etteroppgjør dersom bevillingshavers faktiske omsetning viser seg å være høyere eller lavere enn oppgitt forventet omsetning. 

Frist for å levere oppgaven er 1. mars.

Send inn omsetningsoppgave 

Du sender inn omsetningsoppgave ved å fylle ut skjemaet under.

Skjema omsetning alkoholholdig drikk