Kunnskapsprøve alkoholloven

To typer kunnskapsprøve

  • En for salgsbevilling i butikk
  • En for skjenkebevilling på restaurant/bar

Hvem kan ta prøvene

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som søker om å bli godkjent som daglig leder, styrer eller stedfortreder på steder med salgs- og skjenkebevilling må ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrer eller stedfortreder på et sted med skjenkebevilling må du være fylt 20 år.

Pensum

  • Salgsbevilling: kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter, samt kjennskap til kap 2, 4, 5 6 og 10 med forskrifter.
  • Skjenkebevilling: kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7 og 9 med forskrifter, samt kjennskap til kap 2, 3, 6 og 10 med forskrifter.

Handbok i alkoholloven gir utfyllende informasjon.

Pris

Prøven koster 400 kroner og påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring. Du betaler på Servicekontoret, Verdal kommune, før du tar prøven. Kvittering tas med når du skal ta prøven.

Hvor tar du prøven?

Prøvene gjennomføres av Security og det blir ved påmelding opplyst hvor og når prøvene blir avholdt. Du bes melde deg opp til prøven i god tid før du trenger beviset. 

Gjennomføring av prøven

  • Møt opp senest 15 minutter før avtalt prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort og bankkort med bilde. Kommer du for sent får du ikke avlegge prøven.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Hvis du har syv feil eller mer, stryker du.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Dyslektikere kan avlegge prøven muntlig.
  • Har du andre spesielle behov, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette avtales på forhånd.

Hvor mange ganger kan jeg ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Utstedelse av bevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkoholloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Påmelding

Du melder deg på ved å ta kontakt på tlf. 414 53 783 eller e-post: trond.myrvang@securitas.no