Oversikt over salgsbevillinger

Følgende har salgsbevilling i Verdal for bevillingsperioden 2020-2024:

Oversikt over salgsbevillinger
Salgssted Org.nr. Skjenkestyrer Stedfortreder
Bunnpris Verdal AS 970 987 223 Trine Fjerdingen Sofie Skavhaug
Dag Einar Innhaug AS (Rema 1000 Alti) 927 780 380 Dag Einar Innhaug Kine Therese Steinkjer
NG Meny Midt-Norge AS 989 917 692 Hanne Hallem Kristin Reistad Reinås
Maren Høgsnes AS (Rema 1000 Verdal) 916 535 473 Maren Høgsnes Johan Sætran
TW Handel AS (Rema 1000 Suljordet) 920 662 439 Tore Wechsung Bjørn Melton Hansen
Fæby Bryggeri AS (utvidet bevilling salg av eget tilvirket) 920 626 459 Jørund H. Eggen Arne Marius HAugen
Lokalbrygg AS (nettsalg) 924 455 500 Erik Petter Tomter Pia Rødsten Dahlstrøm
Coop Midt-Norge SA: 938 786 054
Coop Mega Verdal Hildegunn S. Skjevik Morten Lyng
Coop Prix Vuku Jim Sørdal Lise Marie Sellæg
Coop Extra Verdal Rolf Arne Staberg Lisbeth Stamnes
Coop Extra Ørmelen Terje Svendsen Asbjørg Stavseth
AS Vinmonopolet, butikk i Verdal