Oversikt over skjenkebevillinger

Følgende har skjenkebevilling i Verdal for bevillingsperioden 2020-2024:

Skjenkebevillinger Verdal bevillingsperioden 2020-2024
Skjenkested Org.nr. Skjenkestyrer Stedfortreder Gruppe
China Palace AS 998 751 039 Lu Dexiong Li Cui Yi 1, 2 og 3
Stiklestad Hotell AS, 889 583 002 Sina Anfinnes Inger Lise Ness Kristiansen 1, 2 og 3
Siciliana Restaurant AS 912 579 964 Necati Tavukcu Ibrahim Balci 1, 2 og 3
Stiklestad Golfklubb 979 912 323 Petter Hagstrøm Leif Sollund 1, 2 og 3
Verdal Hotell AS 911 769 956 Veronika Green Eva Isaksen 1, 2 og 3
Holmen Gård (Værdalsbruket AS) 920 082 165 Anders Børstad Guri Kjesbu 1, 2 og 3
Siam Takeaway AS 912 665 755 Oddleiv Aksnes Hai Don Liue 1 og 2
Verdal Spiseri AS 916 844 123 Subhi Soleiman Merski Azad Ahmad 1, 2 og 3
Lydhagen AS 989 585 444 Tony E. Waade Torgrim Woll 1, 2 og 3
Fæby Bryggeri AS 920 626 459 Jørund H. K. Eggen Arne Marius Eggen 1, 2 og 3 + tilvirkning
Pook Asiatisk Mat AS 932 434 091 Soladda Kulstad Bård Kulstad 1 og 2
Victoria Verdal AS 823 150 172 Ranea Ahmea 1, 2 og 3
Lille New York AS 922 539 685 Yahia Sis Abdalkarim Sis 1, 2 og 3
Turneteatret i Trøndelag AS 994 933 787 Marte Grande Tachezy Silje Kolaas 1, 2 og 3
Bærja Kafe AS 925 244 600 Silje L. Sandseter Inger Lise Bjørnmelen 1, 2 og 3
Tapas 927 385 678 Dejan Wilsen Olyar Dara Mohammed 1, 2 og 3
Circum 924 570 768 Terje Sende Nicolay Karlgård 1, 2 og 3
Trønderservice for deg (Stene) 925 395 617 Eva-Iren Hauge Bjørn Elverum 1, 2 og 3
Rikke Hofstad (Levringslåven) 926 571 923 Rikke Hofstad Kent Andre Nilsen 1, 2 og 3
Thon Hotel Verdal 968 567 845 Deborah McCall Amanda Walls 1 og 2