Salgstider, skjenketider og vedtatte vilkår

Vilkår

Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2020-2024 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a – vilkårene i sin helhet kan du se her:

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 18 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn).
 • Musikk o.l. utendørs skal opphøre kl. 23.00. Det kan søkes om unntak fra denne til politiet.
 • Det gis ikke skjenkebevilling til 1% MC-klubber.
   

I tillegg ved enkeltanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
 • Det skal være 18 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.
 • Det gis ikke skjenkebevilling til 1 % MC-klubber

Den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 90/08 slik:

 • For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
 • For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2) Fra kl. 08.00 til kl. 02.00

For skjenkesteder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.

Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Salgstider for bevillingsperioden 2020-2024 (en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak 44/12 – unntatt fra salg valgdager – som det nå er åpnet for):

Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

På dager før søn- og helligdager.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.

På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og skal det ikke skje salg eller utlevering av øl