Når skal jeg betale?

Eiendomsskatten betales sammen med andre kommunale gebyr, fordelt på tre årlige terminer, med mulighet for 12 terminer etter søknad.

Søknad om månedlig faktura

  • Første termin (1. januar – 30. april) betales innen 20. mars.
  • Andre termin (1. mai – 31. august) betales innen 20. juni.
  • Tredje termin (1. september – 31. desember) betales innen 20. september.

I de fleste tilfeller er det den som er registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) som er ansvarlig for eiendomsskatten, og som får tilsendt faktura.