Om eiendomsskatten

Kommunestyret i Verdal har bestemt at det i utgangspunktet skal være eiendomsskatt på alle typer eiendommer i hele kommunen.

Så lenge kommunestyret har bestemt at det skal være eiendomsskatt, er det eiendomsskatteloven som gir føringer rundt detaljene både for taksering og for utskriving av skatten.

Utgangspunktet for eiendomsskatten er skattetaksten. Denne vedtas av politikerne som sitter i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.