Omtaksering

Både eiendomsbesittere og kommunen kan kreve omtaksering av en eiendom i perioden mellom hovedomtakseringene. 

Vilkårene (jfr. eiendomsskattelovens paragraf 8 A-3(5)) for slik omtaksering kan være at:

  • det er foretatt deling av eiendommen
  • om det er foretatt seksjonering eller sammenslåing
  • bygninger på eiendommen har brent, er revet eller liknende
  • det er oppført nye bygninger eller foretatt utbedringer.