For ansatte

Lenker til ulike påloggingsløsninger som krever at du er ansatt i Verdal kommune og har brukernavn/passord. 

Ansatteoversikt

Innsia  - kommunens intranett

Horizon - innlogging fagsystemer

E-post  - Outlook

Selvbetjent passordskifte  - bytte av passord for Microsoft 365-bruker

Ressursstyring Web  - arbeidsplaner/turnusoversikt

DSB-CIM  - krisestøtteverktøy

Administrasjon av nettsider  - verdal.kommune.no 

Kort til Helseplattformen - reserver tid for produksjon og henting, eller feilretting av kort