Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Verdal kommune samler inn og bruker personopplysninger.

Se også dine rettigheter på datatilsynet.no

Se også kommunens plikter på datatilsynet.no