Valg i Norge

I Norge har vi stortingsvalg, sametingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. 

Kommunestyrevalg og fylkestingvalg 2023

Stortingsvalg

Når du stemmer ved stortingsvalg er du med på å bestemme hvilke 169 representanter som skal sitte i Norges lovgivende, bevilgende og kontrollerende forsamling i de neste fire årene.  

Stortingets hovedoppgaver er å vedta lovene vi skal leve etter, bestemme hvordan staten skal få inntekter og hvordan disse pengene skal fordeles i samfunn.et. Stortinget skal også kontrollere regjeringen. 

Les mer om Stortingsvalg

Sametingsvalg

Sametinget er det samiske folkets folkevalgte parlament i Norge og er et selvstendig folkevalgt organ. 

Sametingsvalget holdes hvert fjerde år på samme dag som stortingsvalget. Det er 7 valgkretser som dekker hele landet. Til sammen velges det 39 representanter fra hele landet. 

Les mer om sametingsvalg

Fylkestingsvalg

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak. 

Les mer om fylkestingsvalg

Kommunestyrevalg

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon. 

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer, er du med og bestemmelser hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret. 

Les mer om kommunestyrevalg