Skolefritidsordningen (SFO)

SFO legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Skolefritidsordningen er tilknyttet barneskolene.

Vedtekter

SFO 2023-2024 (PDF, 304 kB)

SFO-plass

Søknad om SFO-plass sendes inn via SFO-portalen.

Plass kan endres eller sies opp med to måneders varsel etter at oppsigelse er mottatt. Oppsigelse gjøres elektronisk i SFO-portalen.

Plassen må sies opp før 1. april i skoleåret. Plassen gjelder inntil oppsigelse foreligger (1. - 4. klasse). Det er mulig å fravike oppsigelsesfristen ved særskilte omstendigheter. Oppsigelse skal skje skriftlig til den skolefritidsordningen der barnet har plass, eller via elektronisk skjema. Foreldrebetaling blir innkrevd ut opptaksperioden uavhengig om plassen benyttes eller ikke, så lenge gyldig oppsigelse/endring ikke er levert.

Her kan du søke om ny plass, endre oppholdstid, eller si opp SFO-plassen din: 

SFO-portalen

Priser

Priser SFO
Plass 1. og 2. trinn 3. og 4. trinn Kostpris
100 % 1750,- 3500,- 240,-
80 % 1200,- 3000,- 200,-
50 % Gratis 2300,- 120,-

Åpningstider

Åpningstider SFO
Dag Morgen Ettermiddag
Mandag 06.30-08.30 13.00-16.30
Tirsdag 06.30-08.30 13.00-16.30
Onsdag 06.30-08.30 13.00-16.30
Torsdag 06.30-08.30 13.00-16.30
Fredag 06.30-08.30 13.00-16.30

​Har jeg rett til redusert betaling?

Du skal ikke betale mer enn seks prosent av husstandens totale årsinntekt for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1.- 4. årstrinn.

For søknader sendt før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søker du etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Ny søknad må sendes for hvert skoleår, med ny dokumentasjon for inntekt.

Beregningsgrunnlaget er husstandens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Når foreldre ikke bor sammen, er beregningsgrunnlaget inntekten i husstanden til forelderen med samme folkeregistrerte adresse som barnet. Dvs. inntekten til ektefelle/samboer/registrert partner skal også regnes med, selv om denne ikke er forelder til barnet.

Søk om redusert foreldrebetaling

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan SFO (PDF, 2 MB)

 

Kontaktinformasjon 

SFO-leder ved Leksdal skole: Beate Bakkeslett, 416 66 447 

SFO-leder ved Stiklestad skole: Gerd Sagen, 959 18 780

SFO-leder ved Verdalsøra barneskole: Nina Vollan, 969 41 220

SFO-leder ved Vinne skole: Siv Ingebrigtsen, 488 60 558

SFO-leder ved Vuku skole: Sissel Karlgård, 940 10 294

SFO-leder ved Ørmelen skole: Tina Lind, 474 76 436