Handlings- og økonomiplan

Kommuneplanens handlingsdel for perioden 2023-2026 

Planen er tatt til orientering av formannskapet i møte 20. oktober 2022.

Kommuneplanens handlingsdel 2023-2026 (PDF, 2 MB)

 

Styringsdokument med økonomiplan