Temaplan for idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg 2022-2026

I møte for mennesker og livskvalitet 14.09.2022 sak 55/2022 ble det vedtatt at Temaplan idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg 2022-2026 legges ut på offentlig høring i fire uker.

 

Høringsfrist

12. oktober 2022

Send inn din uttalelse