Sikringstiltak Vuku

Sikringstiltak mot flom i Vuku består i korte trekk av:

 • Etablere en flomvoll mot elva fra Vukuhallen og inn mot fv.
 • Nytt innløp og erosjonssikring i Ekerbekken
 • Lede Ekerbekken i kulvert gjennom Austnesfossen

Ekerbekken – Erosjonssikring og nytt innløp

 • Innløpet blir flyttet ca. 15 m oppover Ekerbekken
 • Innløpskonstruksjon er ca. 7 m lang
 • Innløpskonstruksjon må legges før erosjonssikring av Ekerbekken
 • Skifte ut rør med 1400 mm rør
 • Forlenge kulvert med 1600 mm fra fv. og helt gjennom fossen

Flomvoll

 • Bygge en flomvoll som holder vannet vekk fra Vuku sentrum ved flom i elva

Fremdriftsplan - oppstart

 1. Innløp Ekerbekken + sikring Ekerbekken – høst 2022
 2. Øvre del av flomvoll – høst 2022
 3. Sprenging trase for kulvert – høst 2022 til jul 2022
 4. Verdal kommune: Omlegging VA-rør og legging ny 1600 mm – vår/sommer 2023
 5. Legging siste del av flomvoll og ferdigstilling arealer – høst 2023/vinter 2024

Tiltakshaver er Verdal kommune.

NVE planlegger og gjennomfører tiltaket på vegne av kommunen.

Ansvarlig for arbeidene er:

NVE:

Verdal Kommune:

 

vuku - Klikk for stort bilde