Tilknytning til offentlig vann og avløp

Det må sendes inn sanitærsøknad (Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg) hvis det skal etableres private stikkledninger som skal knyttes til offentlig vann og avløp, eller hvis eksisterende ledninger skal legges om/endres. 

I tillegg til sanitærsøknad må det sendes inn gravemelding. Det må vedlegges et kartutsnitt som viser plan for graving.

Se også sanitærreglement, administrativ del: Veiledninger og lovverk - Verdal kommune

Skjema for gravemelding finnes her: Gravemelding - Verdal kommune

Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg (PDF, 117 kB)

Gravemelding og sanitærsøknad sendes på e-post til: gravemelding@verdal.kommune.no