Leksdal barnehage

Om oss

Leksdal barnehage er en barnehage pr. i dag med 18 barn.

Barnehagen ligger ca. 11 kilometer i fra Verdal sentrum. Bygningen er den gamle skolen i Sør-Leksdal, og består av allsidige rom, blant annet egen gymsal i kjelleren. Uteområdet er stort og gir rom for variert lek og aktivitet. Vi har både snekkerverksted, stabbur, gapahuk og dukkestue som er flittig i bruk.

Leksdal barnehage - Klikk for stort bilde

Barna skal oppleve at innholdet i barnehagedagen skal være spennende og variert. Vi tilpasser arbeidsmåtene til enkeltbarnet, barnegruppen og lokalmiljøet. Barna skal oppleve at vi voksne støtte opp om deres læreprosesser.

Personalgruppa består av sju kompetente og engasjerte ansatte med styrer, pedagogisk ledere, assistent og fagarbeidere og renholder. Vi vurderer og videreutvikler vår egen praksis gjennom både systematiske og mer spontane refleksjonsprosesser. Vi mener at personalet er nøkkelen til å gi barna og foreldre et godt pedagogisk tilbud i barnehagen. Gjennom god kommunikasjon og samhandling legger vi til rette for barns trygghet, lek og opplevelser.

 

Åpningstid

Åpningstid: Kl. 6.30 - 16.15.
Ferie: Alle barn skal ha fire uker ferie i løpet av skolens sommerferie, minimum tre uker skal være sammenhengende. De siste årene har barnehagen vært stengt fire uker om sommeren; uke 28, 29, 30, 31. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt. 
Planleggingsdager: Vi har seks planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

 

Kontaktinformasjon

Leksdal barnehage
Sendesvegen 151
7656 Verdal

Leksdal barnehage
Postboks 808
7651 Verdal

Styrer: Grete Mari Krokstad
E-post: Send e-post
Telefon: 913 66 728

Telefonnummer til avdelingene:
Kontoret: 989 03 694
Avdeling: 479 72 005
Avdeling: 479 72 013

Logo Leksdal barnehage - Klikk for stort bilde

Lenker

Årsplan 2022-2023 (digital versjon)Årsplan 2022-2023 (PDF, 2 MB)
Strategiplan 2022-2025 (PDF, 2 MB)
Leksdal barnehage | Facebook