Elvebredden aktivitetstilbud

Aktivitetstilbudet er et lavterskel dagtilbud som driftes av Verdal kommune, og er åpent for alle innbyggere fra 18 år og oppover. Tilbudet skal bidra til et mangfold av aktiviteter, og det legges opp til høy grad av brukerstyring med fokus på målgruppens interesser og ressurser.

Noen kan være bidragsytere for andre, mens andre trenger støtte for å kunne delta i aktiviteter. For å sikre et mangfoldig aktivitetstilbud samhandler aktivitetstilbudet med andre enheter i kommunen, med private aktører og med frivillige lag og organisasjoner.

Vi legger til rette for:

 • Sosialt samvær
 • Underholdning, musikk, allsang, dans og kulturformidling
 • Høytlesning
 • Quiz, kortspill og andre aktiviteter
 • Trim og spaserturer, for eksempler langs den vakre Elvepromenaden
 • Aviskrok med historiske bøker og tidsskrifter
 • Utflukter og andre kulturelle opplevelser i nærmiljøet
 • Digital hjelp
 • Muligheter for å få hjelp til praktiske gjøremål, sosiale aktiviteter og følgetjenester via appen Nyby: Mennesker er muligheter | Nyby

Servering og salg

 • Kaffe og noe til kaffen fås kjøpt i åpningstiden
 • Vi har felles middagsservering kl 13.00. For å få dette må du søke via Forvaltningskontoret: Matombringing - Verdal kommune
 • Vi har en liten "butikk" du kan handle fra

Målgruppe

Aktivitetstilbudet er definert som et kommunalt lavterskel aktivitetstilbud, som er åpent for alle fra 18 år og oppover.

Alle er velkommen!

 

Kontakt oss

Elvebredden aktivitetstilbud
Telefon: 459 75 106
Mona Kleiven Stene (koordinator): Send e-post
Adresse: Fløytarvegen 3 A, 7650 Verdal

Åpningstid

Mandag - fredag 10.30 - 13.30

Aktiviteter utenom ordinær åpningstid vil bli kunngjort på månedsplanen. Denne finner du på vår Facebook-side.