Matombringing

Har du har et helseproblem som gjør det vanskelig for deg å få i deg nok næringsrik mat, kan du få tilbud om middag fra kommunens felleskjøkken, som er lokalisert i Verdal Bo- og behandlingssenter. 

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmeboende eldre eller andre personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Slik søker du

Du søker ferdig middagsmat og levering ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 328 kB)

Papirskjema sendes til:

Verdal kommune v/Koordinerende enhet
Postboks 24
7651 Verdal

Hva koster det?

Priser på mat i forhold til vedtak:

  • Kostpris for middag, kr. 77,-
  • Kostpris for måltid med tørrmat, kr. 55,-

 Priser på mat i forhold til vedtak:

  • Middag, kr. 117,-
  • Full forpleining trygghetsboliger, pr. dag, kr. 153,-