Middag til hjemmeboende

Har du et helseproblem som gjør det vanskelig for deg å få i deg nok næringsrik mat, kan du få tilbud om middag fra kommunens felleskjøkken, som er lokalisert i Verdal Bo- og behandlingssenter. 

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmeboende personer som på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Hva koster det?

Se priser

Slik søker du

Du søker om ferdig middagsmat og levering ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 96 kB)

Papirskjema sendes til:

Verdal kommune v/Koordinerende enhet
Postboks 24
7651 Verdal

Søknadene behandles fortløpende.