Avlastning og støtte

Avlastning og støtte

Verdal kommune gir tilbud til familier som på grunn av barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/helger per måned til mer omfattende ordninger. Tilbudet gis enten i Verdal kommunale avlastningsbolig, eller i form av privatavlastning.