Oppfølging

Kommunen tilbyr systematisk oppfølging for hjemmeboende personer med demensdiagnose. Personen med diagnose søker - men tilbudet innebærer også samtale med pårørende. Oppfølgingen gjøres av hukommelsesteam eller andre ansatte med kompetanse innen demens. Man søker via kommunens søknadskjema. (PDF, 96 kB)

På institusjon får personen med demens primærkontakter - som også kan ivareta pårørende med råd og veiledning.