Fysio- og ergoterapi 0 til 18 år

Kort fortalt

 • Fysioterapeutene og ergoterapeutene tilbyr behandling, trening og tilrettelegging.
 • Du kan få hjelp i hjemmet, i barnehagen, på skolen, eller i våre lokaler på Helsestasjonen, eller på Stekke, Fløytarvegen 1. 

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge opptil 18 år som har ulike utfordringer med bevegelse og motorikk, kan få hjelp til å oppleve bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen.

Vi møter ofte barn med lettere motoriske vansker, som for eksempel forsinket grov- eller finmotorisk utvikling, og barn med mye uro. Andre sentrale grupper er barn med mer alvorlige utviklingsforstyrrelser og barn utsatt for akutt skade eller sykdom. Det kan også være barn med kroniske lidelser, som nevrologiske, revmatiske og ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk.

Mange av barna vi møter har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

 Hva tilbyr barnefysioterapeuten?

 • Tiltak og veiledning for god motorisk utvikling/bevegelsesutvikling
 • Vurdering av funksjonsnivå i forhold til daglige aktiviteter og bevegelse
 • Behandling og trening til barn og unge med funksjonshemming eller funksjonsnedsettelse
 • Vi jobber tverrfaglig ved behov og bidrar i utarbeiding av individuelle planer
 • Vurdering av motorikk hos barn med konsentrasjonsutfordringer
 • Kartlegging av behov for bevegelseshjelpemidler og formidling av disse
 • Oppfølging av spedbarn med favorittside/asymmetri, fotfeilstillinger, premature, forsinket motorikk.
 • Helsedag i 3. klasse sammen med helsesykepleier, ergoterapeut og lærere
 • Samarbeid med barnet og skolen ved behov for tilpasset kroppsøving

 Hva tilbyr barneergoterapeuten?

 • Vurdering av barnets funksjonsnivå i daglige aktiviteter
 • Finmotorisk vurdering
 • Kartlegging og tilrettelegging av barns oppvekstmiljø i hjemmet, barnehagen, skole og fritid
 • Kartlegging av behov for aktivitetshjelpemidler og kognitive hjelpemidler
 • Formidling av aktivitetshjelpemidler og kognitive hjelpemidler 
 • Jobber tverrfaglig ved behov og bidrar i utarbeiding av individuelle planer, og deltar i ansvarsgrupper
 • Kartlegging og veiledning ved ombygging av nåværende bolig eller bygging av ny bolig grunnet barnets behov for tilrettelagte omgivelser
 • Kartlegging av barns sansemotorikk og tilrettelegging på barnehage, skole og i hjemmet
 • Veiledning om universell utforming og tilrettelegginger ved offentlige nybygg knyttet til barn og unge
 • Helsedag i 3. klasse sammen med helsesykepleier, fysioterapeut og lærere
 • Opplæring i Skrivedans i barnehage og skole

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge i Verdal kommune i alderen 0-18 år. 

Ring oss på dagtid enten på telefon Verdal Helsestasjon 489 53 746 eller til servicekontoret tlf. 740 48 200

Slik søker du om fysioterapi eller ergoterapi

Barn og unge ved foresatte kan selv søke om tjenester fra Fysio- og ergoterapitjenesten.

Foreldre kan også kontakte helsestasjonen, fastlegen, barnehagen/skolen eller andre instanser i kommunen for å få hjelp til å fylle ut og sende søknad for barnet. 

Søknad kan sendes elektronisk via HelsaMi, alternativt per post til følgende adresse:

Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal

Henvisningsskjema til fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge (DOCX, 41 kB)