Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse? 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en måte å assistere personer med funksjonshemning som trenger hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Man ansetter selv assistenter som kan hjelpe med gjøremål man ikke klarer selv. Slik får man mulighet til å ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

Hvem kan få BPA?

Du som bor hjemme eller oppholder deg i Verdal kommune og 

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • har et hjelpebehov som er omfattende og av varig karakter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

BPA kan kombineres med andre helse- og omsorgstjenester som blant annet hjemmesykepleie, støttekontakt ol. Dette vil bli individuelt behandlet i samråd med søker ut ifra hva som er den mest hensiktsmessige hjelpen for den enkelte.

Krav til arbeidsleder

Arbeidsleder må kunne definere egne behov, lære opp og veilede assistenten(e) i forhold til hvordan hjelpen bør gis. Arbeidslederen må være i stand til å organisere tildelte timer, sette og følge opp arbeidsplan for bruk av tildelte timer (turnus), og følge de lover og regler som gjelder for ansatte i Verdal kommune. Arbeidsleder vil få veiledning og opplæring fra arbeidsgiver.

Dersom søker ikke er i stand til å ivareta arbeidslederrollen kan BPA likevel tildeles, da kan en annen nærstående person bli arbeidsleder. Det utløser ikke lønnskompensasjon med å være assisterende arbeidsleder.

Opplæring

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Slik søker du

Du søker brukerstyrt personlig assistanse ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 96 kB)

Papirskjema sendes til:

Verdal kommune v/Koordinerende enhet
Postboks 24
7651 Verdal