Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som er avhengig av helsehjelp i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan du få hjelp til? 

Hjemmesykepleien utfører nødvendig helsehjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder, i kortere eller lengre perioder. 

  • Hjelp til personlig hygiene 

  • Hjelp til nødvendig legemiddelhåndtering 

  • Sårbehandling 

  • Observasjon 

  • Veiledning og opplæring innen helsespørsmål, slik at du kan mestre oppgaver på egen hånd

  • Kartlegging og veiledning om f. eks. kosthold og andre helsespørsmål 

  • Bistand i livets siste fase 

Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig. Alle tjenester som utføres er bundet opp mot individuelle vedtak med en felles målsetting om egenmestring og å bo lengst mulig i eget hjem.  

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleien?

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleien? 

Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Verdal kommune og 

  • du har et helseproblem eller en funksjonssvikt som gjør at du har behov for sykepleie i eget hjem for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell. 

  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv. 

  • du ønsker å motta omsorg ved livets slutt. 

Hjemmesykepleie innvilges ikke til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved legekontor eller til tjenester som ikke er helsehjelp.

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 96 kB)

Hva koster det? 

Hjemmesykepleie er gratis. 

Trenger du kontakt med hjemmetjenesten? 

For å frigjøre så mye tid som mulig til oppgaver knyttet til mottakere av kommunens hjemmetjenester er det innført telefontid.  

Sentrum har telefontid på dagtid i ukedagene kl. 09:00 - 13:00. 

Vuku har telefontid på dagtid i ukedagene kl. 10.00 - 11.00 og 13.00 - 15.30. 

På kveld, helg og natt er telefonen åpen.  

 

Telefonnummer til hjemmetjenesten:

📞 Sentrum: 926 00 514   

📞 Vuku: 977 32 312  

  

Hjemmetjenesten kan også kontaktes via servicekontoret: 

 📞 74 04 82 00  

Lovgrunnlag

Hjemmesykepleie tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6a som omhandler helsetjenester i hjemmet. 

Informasjon

Nattpatruljen har ansvar for å betjene hjemmeboende brukere på natt.