ATA-senteret

Arbeidstrening og aktivitetssenter.

Målgruppe

For personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse, og som har behov for å være i aktivitet.

Målsetting

Å tilrettelegge for mestring og tilhørighet, å bidra med arbeidsoppgaver der alle kan bidra mot et felles mål, sosialt samvær, meningsfylt hverdag, bedre livskvalitet, og for noen kan dette være et trinn mot andre tiltak.

Den som ønsker å benytte tilbudene ved ATA-senteret kan ta opp dette med sin Ruskonsulent eller kontaktperson i Avd. psykisk helse. Om noen ønsker tilbud og ikke har kontakt med Rusavdelingen eller Avd. psykisk helse fra før, kan det rettes en forespørsel til Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester.