Om kulturskolen

Verdal kulturskole er et kommunalt tilbud hvor barn og unge kan få opplæring i musikk, kunst og dans.

Hvordan foregår undervisningen?

Det meste av undervisningen til Verdal kulturskole foregår i lokalene vi leier i Tindved kulturhage, tredje etasje. Dersom det er mange elever, legger vi noe av undervisningen ved forskjellige skoler.

Ved Verdal kulturskole undervises det hovedsak på fire forskjellige måter avhengig av fag: Kunstfag, individuell musikkopplæring, band og dans.

KUNSTFAG undervises i ei gruppe en gang i uka. Undervisningen varer mer enn en klokketime. Det kompenseres for denne lange timen ved at undervisningen ikke følger skoleåret. Kunstfagsgruppa består i hovedsak av elever i ungdomsskolen, men det deltar også noen elever fra mellomtrinnet.

MUSIKK undervises i små grupper eller i enkelttimer. Nybegynnerne får sin undervisning i grupper på to-fire, mens de eldre kan få en-til-en-undervisning (en lærer og en elev). Læreren setter sammen gruppene, men kan justere gruppene i løpet av året.
De fleste elevene som begynner på musikk er i åtte-/niårsalderen.

BAND er en sammensetning av elever som spiller band-instrument eller synger. Undervisningen varer 50 minutter pr uke.

DANSEUNDERVISNINGEN foregår i grupper i Speilsalen på Tindved. Når elevopptaket er avsluttet, vil læreren sette sammen grupper utfra søknadene og elevenes alder.

Fagplaner

 

Spørsmål og svar om kulturskolen

 

 

Noen blomster vil blomstre så vakkert at de senere vil finne sin plass i rekkene blant våre skapende og utøvende kunstnere. Andre vil bli fantastiske pedagoger. Eller rett og slett bare bedre og lykkeligere og mer reflekterte mennesker.

 

Hvor holder vi til?

Verdal kulturskole holder til i Møllegata 6 (Tindved kulturhage), 7650 Verdal.

Undervisningen foregår både ved Tindved og på skolene rundt omkring i bygda.

 

Kontakt oss

Telefon: 977 75 230 / 74 04 82 00 (Servicekontoret)

E-post: kulturskolen@verdal.kommune.no

Ansatte på kulturskolen