Fagplaner

Alle fagene i musikk har egne læreplaner. Her finner dere mer informasjon om målene i undervisningen vår. I læreplanene finner dere en forventningsavklaring og en beskrivelse av hva vi ønsker å oppnå i fem nøkkelkompetanser:

ØVE, FREMFØRE, HØRE, LESE og LAGE

Dette bygger på rammeplanen for kulturskolen,"Mangfold og fordypning" som er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd.

For dans er det fem andre nøkkelkompetanser:

UTØVE, FORMIDLE, SKAPE, OPPLEVE og REFLEKTERE

Vi jobber med å lage fagplaner også for de andre musikkfagene og kunstfag.