Priser og stipend

Verdal kommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Verdal kommune.

Kulturprisen kan tildeles en person eller en organisasjon. Prisen kan etter særskilt vurdering tildeles en gruppe.

Kandidater til prisen fremmes ved nominasjon.

Forslag med begrunnelse sendes:

Verdal kommune, Kulturtjenesten
Postboks 24
7651 Verdal

eller e-post: ingvild.aasen@verdal.kommune.no

Søknadsfrist: 31. oktober 2023

Statutter kulturpris (PDF, 62 kB)

Utviklingsstipend

Er du mellom 16 og 25 år og holder på med kultur- eller idrettsaktivitet?

Da har du mulighet til å søke på kommunens utviklingsstipend for ungdom.

Søk om utviklingsstipend

Søknadsfrist: 31. oktober 2023

Retningslinjer utviklingsstipend for ungdom (PDF, 43 kB)