Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

SMIL-midler kan gis til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensingen fra jordbruket. Dette omfatter tilskudd til miljøinnsats ut over vanlig jordbruksdrift.

Les mer om ordningen Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) hos Landbruksdirektoratet. Direktelink til søknadsskjema finnes også på siden.

Kommunens retningslinjer finner du her

Om ønskelig kan skjema brukes for registrering av egeninnsats (PDF, 65 kB).

Søknadsfrist: 15. mars