Næringsareal

Verdal kommune samarbeider med næringslivet om utvidelse av våre næringsarealer. Det pågår planprosesser både på Ørin Sør og Ørin Nord for å øke tilgjengelig næringsarealer. I tillegg er det planer om bygging av ny bygningsmasse i sentrum med betydelige arealer for næringsaktivitet i sentrum og sentrumsnære områder.

Har du behov for næringsareal, ta kontakt med kommunen