Søknad om godkjenning av ny styrer/stedfortreder eller daglig leder

Hjemmel

Alkohollovens § 1-7 c inneholder bestemmelser om styrer og stedfortreder. For serveringsloven (daglig leder) se §§ 4, 5 og 6.

Målgruppe

De som skal være styrer/stedfortreder ved skjenkested, salgssted eller daglig leder ved serveringssteder.

Beslektede tjenester

Etablererprøven (serveringsbevilling)

Kunnskapsprøve i alkoholloven (skjenke/salgsbevilling)

Gjeldende lov og regelverk

Alkoholloven

Serveringsloven

Søknadsprosedyre

Dersom styrer eller stedfortreder slutter må det umiddelbart søkes om ny styrer eller stedfortreder. For at vi skal kunne behandle din søknad må skjema være korrekt utfylt. Dette gjelder også for serveringsbevilling om ny daglig leder skal godkjennes.

Søknaden sendes elektronisk eller skrives ut og sendes i posten til:

Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal.

Søknad om godkjenning av ny styrer/stedfortreder

Søknadsbehandling

Søknaden oversendes til vandelsvurdering hos politiet, og kommunedirektøren vil etter svar derfra fatte vedtak i henhold til delegert myndighet fra kommunestyret. Saksbehandlingstid er normalt 4 uker.