Slik søker du på egenhånd

Noen byggetiltak kan du sende inn søknad om selv. Her er en veileder for hvordan du søker om byggetiltak på egenhånd.

1. Sjekk om du må sende inn byggesøknad 

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

Må jeg søke?

2. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom 

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

Planer og høringer

3. Samle alt du du må ha med i byggesøknaden

  • Skriv ut situasjonskart via vår kartportal og tegn byggetiltaket med mål inn på dette kartet
  • Få noen til å tegne tiltaket for deg, eller tegn selv. Tegninger som skal være med søknaden er målsatte fasadetegninger, plantegninger og snitt-tegninger. Det stilles krav om at tegningene er godt utført
  • Samtykke fra nabo - egenerklæring (PDF, 69 kB)

Tegninger og situasjonskart kan lastes opp i den elektroniske søknaden, eller sendes til oss på papir per post til Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal.

4. Varsle naboene dine 

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine kommentarer (merknader) til deg. 

Bestill nabovarsel

Har du ikke mulighet å sende inn nabovarsel elektronisk, finner du søknadsblanketter på direktoratet for byggekvalitet sine nettsider.

Dokumentasjon som må være med i nabovarselet:

  • en kopi av nabovarselet
  • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
  • eventuelle merknader fra naboene
  • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet

5. Send inn søknad

Søknaden kan sendes inn til kommunen på ulike måter

Dersom du ikke ønsker å sende søknaden elektronisk kan den sendes per post til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal.

Mindre byggeprosjekter

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget en oversikt over enkle skjema for nabovarsling og byggesøknad for mindre byggetiltak.

Søknadsskjema for mindre byggetiltak på eiendom

Hvis du ikke har mulighet å sende inn byggesøknaden elektronisk, finner du søknadsblanketter på direktoratet for byggekvalitet sine nettsider.

Veiledning fra Direktoratet fra byggekvalitet

Direktoratet for byggekvalitet (DIBK) har laget en veileder for hva som må gjøres når du skal søke på egen hånd.