Behov for boliger

Integrering og mangfold har behov for hybler og ett- og toromsleiligheter til bosetting av flyktninger fra ulike land. 

Vi ser etter sentrumsnære boliger, da flyktninger er avhengige av tjenestetilbud i sentrum og de fleste ikke har bil. 

Kan du hjelpe oss? Send e-post til iom@verdal.kommune.no.