Bo- og behandlingssenteret miljøsertifisert

Verdal Bo- og behandlingssenter (VBB) er nå formelt miljøsertifisert. Det er Rambøll Norge AS som har utstedt ferdigsertifikatet som gir VBB karakteren «Very good» på bærekraft.

BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg. Når bygget bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav og har tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av.

BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket:

  • ledelse
  • helse- og innemiljø
  • energi
  • transport
  • vann
  • materialer
  • avfall
  • arealbruk og økologi
  • forurensning

VBB scorer spesielt høyt på ledelse, avfallshåndtering, materialbruk, energi og innovasjon.

VBB ble tatt i bruk rundt årsskiftet 2021/2022. Da flyttet 100 beboere inn i flunkende nye rom som setter en helt ny standard for klimavennlige omsorgsbygg.

Et eksempel: Verdal bo- og behandlingssenter produserer selv store deler av sitt eget strømbehov. Med solceller på taket sparer kommunen strømutgifter på mellom 100.000 og 200.000 kroner i året.

Per Tore Sandsaunet har vært Verdal kommunes prosjektleder for byggingen og har vært med gjennom hele prosessen – fra planlegging til ferdigstillelse.

- Målsetting om en BREEAM-sertifisering har ført til at vi har hatt fokus på miljø og bærekraft i hele prosessen, fra prosjektering til etter at det det ble satt i drift. Arbeidet med BREEAM har løftet vårt fokus på bærekraft og har vært et viktig område i samspillet mellom entreprenør, byggherre og brukerne av bygget. Dette er kompetanse vi tar med oss inn i andre prosjekt, sier Sandsaunet, som allerede er godt i gang med planleggingen av byggetrinn to.