Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027 er lagt frem for formannskapet 02.11.2023.

Endringer kan forekomme frem til saken legges frem på innstillingsmøte økonomiplan og budsjett 23.11.2023.

Budsjett og økonomiplan 2024-2027