Heimevernet er viktig for totalberedskapen

Lokalkunnskapen til disse folkene er utrolig viktig når de skal sikre området vi bor i. De ser hvis det kommer en uvanlig bil eller personer, sier områdesjef Nils Arne Aasenhuus i Levanger og Verdal HV.

Heimevernet - Klikk for stort bilde

I forrige uke var rundt 150 personer samlet for å trene på hva de skal gjøre hvis det oppstår en truende situasjon. Heimevernets hovedoppgave er å sikre viktige militære og sivile bygninger og annen infrastruktur som broer, veger og kraftanlegg. De kan også bistå politiet og kommunene når deres ressurser ikke strekker til.

Basen for øvelsen var et av de viktigste områdene på Innherred, US Marines lager i Tromsdalen i Verdal. Der lå hele styrken i telt, mens de trente og repeterte på de oppgaver som møter en HV-soldat i dag.

- Oppgavene er varierte. Noen trener på sanitet, andre er på skyteøvelser, mens noen grupper trener på kontroll av biler som kommer inn i området. Tjenesten er variert gjennom hele uka, sier områdesjef Aasenhuus.

Representanter fra beredskapsrådene i Verdal og Levanger kommuner får demonstrert hvordan HV-styrkene tar seg av de vanskelige i en bilkontroll, hvordan de systematisk gjennomsøker en bil på jakt etter sprengstoff eller andre mistenkelige gjenstander.

- Heimevernet er viktige for oss i den sivile beredskapen. Vi har et etablert samarbeid med HV gjennom beredskapsrådet og det øker tryggheten å vite at HV kan bistå kommunene hvis vi ikke har ressurser til å håndtere situasjoner selv, sier beredskapskoordinator i Verdal, Siri Strand. Hun er imponert over hva mannskapene lærer i løpet av en hektisk øvingsuke.

Det er for tiden stor militær aktivitet i Midt-Norge i forbindelse med øvelsen Nordic Response som ble avsluttet sist fredag. Rundt 20.000 soldater fra 13 land har deltatt i øvelsen som gikk i Nord-Norge. US Marines har tatt ut mye utstyr fra lagrene i Midt-Norge som er med i øvelsen. Tilbake er en del amerikanske soldater som har som jobb å sørge for at utstyret kommer ut av fjellet og til øvingsområdet. Fram til øvelsens slutt var de også med i fellestreningen med de norske soldatene.

Noen av dem har erfaring fra flere kriger. Det er viktig for oss å trene sammen med dem for å lære hvordan de opererer. På samme måte lærer de hvordan de kan jobbe i norske omgivelser, sier Aasenhuus. 

Heimevernet - Klikk for stort bildeHeimevernet - Klikk for stort bilde