Informasjon om faktura for kommunale gebyr 2024

Vann

Faktura for januar vil mangle kostnader på forventet vannforbruk (akonto) for de som har vannmåler. Dette på grunn av at vannmåleroppgjøret ikke er ferdig når faktura utstedes. Akonto for januar vil bli inkludert på faktura for februar.

Eiendomsskatt

Det faktureres ikke for eiendomsskatt på 1. termin. Den kommer først på termin 3. Dette skyldes at vi i år har nye takster for alle eiendommer. Ny takst gjelder fra 01.01.2024, men skrives ikke ut før 01.03.2024. Det betyr at de som har fordelt kommunale gebyr på 12 terminer vil få fakturert eiendomsskatt for termin 1, 2 og 3 på 3. termin. 

 

NB! Dette gjelder kun for de som har månedlig fakturering (12 terminer).