Informasjon til pasienter på Verdalsklinikken AS

Vikar for sykmeldt fastlege på Verdalsklinikken AS tiltrer 20. mars 2023.