Kartlegging med bruk av drone

Geodata- og oppmålingsavdelingen i Innherred kommunesamarbeid skal i sommer utføre kartleggingsarbeid med bruk av drone i hytteområdene rundt Sandvika.

Det må derfor regnes med en del droneaktivitet i området. Hensikten med arbeidet er å lage nytt ortofoto, samt ajourføre kartgrunnlaget. Flygningen vil bli utført i henhold til tillatelse gitt av Luftfartstilsynet i brev av 15.5.23.

Ortofotoene vil bli publisert her etter hvert som de er ferdige: https://kommunekart.com/klient/innherred/publikum?urlid=7f027959-5ae5-42a1-947d-ee09e1970c7b