Lav bemanningsreserve kan gi reduserte tjenester

Ferieavvikling, sykdom, ledighet i stillinger og mindre tilgang på ferievikarer i forhold til behov gjør at vi går imot en krevende sommer med tanke på å yte den hjelpen den enkelte bruker har vedtak på. 

Bemanningsutfordringene er mest krevende i Hjemmetjenesten. Enheten mangler både avdelingsledere og kompetanse som de gjerne skulle hatt for å yte de planlagte tjenestene best mulig. I tillegg til at ansatte stiller opp så mye som mulig så er det også innleid vikarer fra vikarbyrå.  

I Vuku er fire sykepleiere og én fagarbeider leid inn gjennom byrå for å jobbe i Hjemmetjenesten og på Vuku bo og helsetun i sommer.   

Både i Vuku og i Sentrum har vi svært få reserver å ta i bruk ved ytterligere fravær eller ved økte brukerbehov. Dette kan gi utslag i at tjenester og/eller oppgaver må omprioriteres, noe som da vil merkes av brukerne. Nødvendig helsehjelp har alltid høyeste prioritet når vi planlegger hvordan tjenestene skal gis.  

Vi håper at vi klarer å gjennomføre ferieavviklingen uten store konsekvenser for brukerne, men ber samtidig om forståelse for at det kan oppleves at det ikke blir helt som vanlig i sommer.  

 

Anne Kari Haugdal 
Kommunalsjef Helse