Mannskap til kommunalt skadefellingslag for Verdal kommune

Verdal kommune søker inntil fire oppdragstakere som mannskap til det kommunale skadefellingslaget i kommunen. 

Det kommunale skadefellingslaget har ansvar for å utføre skadefellingsforsøk på store rovdyr etter tillatelser fra Statsforvalteren eller Miljødirektoratet. Ordningen administreres av landbrukskontoret i kommunen.

Nøkkelkvalifikasjoner

 • Erfaring fra jakt, gjerne på store rovdyr
 • Gode samarbeidsevner, må ha evne til å utføre oppdrag i samsvar med fellingstillatelse og etter instruks fra fellingsleder
 • Personlig egnethet, samarbeidsevne, vilje og tillit
 • Bosted – personer bosatt i og inntil kommunen vil bli prioritert
 • Det er en fordel å kunne bruke Garmin og Tracker hundepeilesystem, samt andre digitale verktøy i sammenheng med oppdrag. Det vil bli gitt opplæring på dette. 

Hva går oppdraget ut på?

Oppdragstaker tar på seg å inngå i mannskap for kommunalt fellingslag for store rovdyr. Oppdraget skjer ofte på ugunstige tider (kveld, natt, morgen og helger) og oppdragstaker må kunne være tilgjengelig og delta på disse tidspunktene. Oppdragstaker forplikter seg til å være operativ for deltakelse på fellingsforsøk gjennom oppdragsperioden. Oppdrag utenom egen kommune kan være aktuelt. Alle oppdrag skal koordineres gjennom fellingsleder. 

Oppdragstaker forplikter seg til følgende:

 • Delta på pliktige møter og prioritere deltakelse på eventuelle kurs
 • Delta på fellingsoppdrag ut over egen kommune ved behov
 • Følge instruks og gjøre seg kjent med informasjon utsendt fra oppdragsgiver
 • Være registrert lisensjeger for gjeldende år og medbringe lisens under fellingsforsøk
 • Betale jegeravgift og avlegge skyteprøve for storvilt før deltakelse på fellingsforsøk
 • Oppdragstaker har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13 a-f 

Varighet

Oppdragsavtale gjelder fra og med 15.04.2024. Oppdragsavtale gir ikke rett til nåværende eller annet fremtidig arbeid i kommunen, og kan sies opp med en måneds varsel. 

Godtgjøring

Godtgjøres etter timer (forskriftsfestet sats), kjøregodtgjørelse etter statens satser, og personforsikring under oppdrag. 

Søknadsfrist: 07.04.2024

Spørsmål om skadefellingslaget kan rettes til Verdal kommune v/Roar Leirset, tlf.: 414 46 449, e-post: roar.leirset@verdal.kommune.no.

Søknad sendes som e-post til: postmottak@verdal.kommune.no

Det er ikke eget søknadsskjema, og det holder med en kortfattet begrunnet søknad.