Ny taksering av eiendommer i Verdal kommune

Nå har alle eiendommer i Verdal kommune fått ny takst, gjeldende fra 1. januar 2024. 

Kommunestyret i Verdal har vedtatt utskriving av eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Hjemmel for dette er eiendomsskatteloven §3 bokstav a.

I brosjyren finner du informasjon om eiendomsskatten og hvordan taksten er utarbeidet og fastsatt.

Eiendomsskatt - brosjyre (PDF, 2 MB)

Skatteseddel

Skatteseddel vil bli utsendt elektronisk, og du mottar dette via Digipost eller Altinn. Merk at hvis du benytter Digipost-appen, så må du logge på med bank-ID i flere steg for å få åpnet tilsendt dokument. Vi anbefaler å benytte nettleser i stedet for app ved åpning av skatteseddel.

Skatteseddelen er ikke en faktura, men informasjon om vedtatt takst og skatt for din eiendom. Eiendomsskatten vil faktureres samtidig som andre kommunale avgifter, med hovedforfall 20. mars. 

Ønsker du månedlig fakturering av kommunale avgifter, kan du melde inn dette via eget skjema.

Promillesatser

Kommunestyret vedtok i møte 26.02.24 følgende promillesatser for skatteåret 2024:
• 2,5 for boliger og fritidsboliger
• 4,5 for alle andre eiendommer

Skattelister til offentlig ettersyn

Det blir utarbeidet ei liste over takster på alle eiendommer. Denne oversikten legges ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars.