Oppstart av sikringstiltak i Leiråa

I uke 48 starter NVE opp arbeidet med erosjonssikring av Leiråa. 

Arbeidet vil foregå nedenfor kulverten under Fv6904 Leirådalsvegen og strekker seg ca. 350 meter nedover bekken. Arbeidet med å erosjonssikre bekken vil pågå fram til mars 2024.  I forbindelse med arbeidet vil det gå en del massetransport til anlegget.

Avkjøring til anlegget fra Volvegen. Her vil det bli skiltet anleggsvirksomhet og farten reduseres i den forbindelse fra 80 til 50 km/t.

Ber publikum/kjørende ta hensyn til skilting og varsling langs veien.

Byggherre er Verdal kommune. Entreprenør er NVE anlegg. Massetransportør er Austad Maskinstasjon AS.

Stans i arbeidet jul og nyttår

Det blir stans i arbeidet på anlegget i jula. Både entreprenør og transportør tar julefri fra neste uke fram til nyttår.

Kjørende forbi anleggsområdet

Avkjøring inn til anlegget ligger i en sving/kurve med begrenset sikt. Det kan også være glatt her.

Av den grunn ber vi publikum om at du ikke stanser, eller parkerer på Volvegen der hvor gravearbeidet foregår.

NVE ber om at publikum ikke tar seg inn på anleggsområdet.  

Kontaktpersoner

Verdal kommune - Svein Ø. Hovland, tlf. 976 65 098, svein.hovland@verdal.kommune.no

NVE - Simon Kolseth Dahlen, tlf. 479 52 014, sid@nve.no

Leiråa - Klikk for stort bilde