Pressemelding - Annette (46) blir ny Helse- og velferdssjef i Verdal

Annette Høin er ansatt i stillingen som kommunalsjef for sektoren Helse og velferd i Verdal kommune. Annette kommer fra stillingen som sektorleder i Steinkjer kommune og vil tiltre stillingen den 20. mai. 

- Vi er veldig glade for å få med Annette på laget. Gjennom en grundig rekrutteringsprosess har hun vist solide ferdigheter og har også med seg et godt erfaringsgrunnlag inn i stillingen som kommunalsjef, sier kommunedirektør i Verdal, Geir Olav Jensen.

Stillingen ble utlyst i november i fjor, med søknadsfrist 2. januar i år. Det var totalt 9 søkere på stillingen. Verdal kommune har gjennom hele prosessen hatt bistand av rekrutteringsselskapet Jefferson Wells. 

I bunn har Annette Høin en sykepleierutdanning. Denne er med årene påbygd med flere økonomi- og ledelsesfag samt relevant utdanning i rettsanvendelse. Hun har bekledt ulike lederjobber i stat og kommune siden 2009, nå sist som sektorleder i Steinkjer kommune. Anette er 46 år og bosatt på Steinkjer. 

- Som leder er jeg opptatt av lagbygging, å bygge team der gjensidig tillit og raushet står sentralt. Jeg ser frem til å jobbe i Verdal, det er en fremoverlent kommune som gir rom for nytenking og utprøving. Det er en kommune som har skjønt at samfunnsutviklingen og økonomiske rammer utfordrer eksisterende drift, og gjør det nødvendig med innovasjon og omstilling. Jeg gleder meg til å ta fatt på en kjempespennende jobb, sier Annette Høin, som tiltrer stillingen som kommunalsjef den 20. mai.