Rensk av Kvislabekken

Driftsavdelingen i Verdal kommune starter torsdag morgen med opprensking av Kvislabekken. 

Det vil i perioder bli noe anleggstrafikk på gang- og sykkelveien på strekningen mellom Nordgata og Jernbanegata (iht. kartskisse under).

Arbeidet består av å fjerne gress i bekken. Samtidig fjernes masser i bekkens sedimenteringsbasseng. Bekken vil som følge av arbeidet få bedre kapasitet i flomsituasjoner. 

Arbeidet skiltes og vil foregå på dager med lav vannføring, og blir ferdigstilt ila. vinteren.

Ber om at publikum hensyntar arbeidet som pågår når de benytter parken og gang- og sykkelveien i vinter. 

Kvislabekken - Klikk for stort bilde