Skolestart skoleåret 2023/2024

Grunnskolene i Verdal kommune starter opp skoleåret etter følgende plan:   

Torsdag 17. august

Leksdal skole

1. trinn                kl. 09.00 - 14.00
2.-7. trinn           kl. 08.30 - 14.00

Vinne skole

1. trinn                kl. 09.30 - 14.10
2.-7. trinn           kl. 08.20 - 14.10

Stiklestad skole

1. trinn                kl. 09.00 - 12.30
2.-3. trinn           kl. 08.15 - 12.30
4.-7. trinn           kl. 08.15 - 13.45

Verdalsøra barneskole

1. trinn                kl. 09.30 - 13.00
2.-7. trinn           kl. 08.30 - 13.00

Verdalsøra ungdomsskole

8.-10. trinn        kl. 08.30 - 14.00

Vuku skole

1. trinn               kl. 09.00 - 14.00
2.-3. trinn          kl. 08.30 - 14.00
4.-10. trinn        kl. 08.30 - 14.00

Ørmelen skole

1. trinn               kl. 09.30 - 12.50
2.-3. trinn          kl. 08.30 - 12.50
4.-7. trinn           kl. 08.30 - 14.00

Helgådal Montessori

1.-7. trinn           kl. 08.15 - 14.30

 

Skoleskyss er oppsatt for de som har rett på det.

Skolefritidsordningene (SFO) åpner 1. august. 

Spørsmål angående skolestart eller SFO rettes til den enkelte skole.

Vi ønsker alle elever, foreldre og ansatte velkommen til et nytt skoleår.

 

Virksomhetsleder Skole / SFO