Søknadsfrist for barnehageplass

Fristen for å sende inn søknad om barnehageplass er 1. mars. Dette gjelder for hovedopptaket og de som ønsker plass fra august.

Du kan søke om plass hele året, og eventuelle ledige plasser tildeles da fortløpende.

Informasjon om barnehageplass

Søk barnehageplass