Stans i arbeidene med erosjonssikring av Leiråa

Anleggsstans

NVE har informert om at det blir opphold i arbeidet med erosjonssikring frem til rundt påsketider. Oppholdet skyldes at NVE venter på resultater fra grunnundersøkelsene. Grunnundersøkelsen er førende for hvordan arbeidet skal sluttføres i Leiråa. 

Ferdsel ved og forbi anleggsområdet

Det er fortsatt glatt på vegen forbi, så publikum bes holde lav fart, respektere skilting/anleggsarbeidet. Vi vil påpeke at Leiråa er fortsatt et anleggsområde, selv om det er anleggsstans. NVE ønsker ikke ferdsel inne på anleggsområdet. 

Leiråa - Klikk for stort bilde