Vannlekkasje

Det har oppstått en vannlekkasje i området Vinne - Ørmelen - industriområdet.

Vi leter etter feilen og vil utbedre dette så fort som mulig.

Mer info kommer.

--

Kl. 13.40: Lekkasjen er lokalisert.

14.20: Det må åpnes to rørbruddsventiler, en på Hallia høydebasseng og en på pumpestasjon Elvevegen. De fleste vil forhåpentligvis ha vannet tilbake i løpet av en time eller to.